Ohjelman suunnittelu

Farmasian Päivien ohjelman suunnitteluun osallistuu laaja joukko asiantuntijoita eri toimialoilta.

Ohjelmakokonaisuuden suunnittelusta vastaa ohjausryhmä, joka on koottu Farmasian oppimiskeskuksen taustayhteisöjen edustajista. Ohjausryhmän tukena sessioiden suunnittelusta vastaavat asiantuntijoista kootut pienryhmät, joiden kokoonpanot on ilmoitettu kunkin luentokokonaisuuden ohjelman yhteydessä.

Kiitos kaikille Farmasian Päivien ohjelman suunnitteluun osallistuneille!

Farmasian Päivien ohjausryhmä

Heli Haaponiemi, toiminnanjohtaja (vt), koulutusproviisori, Farmasian oppimiskeskus
Sinikka Kesseli-Pulkkinen, apteekkari, Lohjan Onni apteekki
Laura Labart, erityisasiantuntija, Lääketeollisuus ry
Mika Lätti, farmaseutti, Yliopiston Apteekki
Johan Nyman, yliopisto-opettaja, DI, Åbo Akademi
Noora Oinonen, yliproviisori, Fimea
Johanna Salimäki, asiantuntijaproviisori, Suomen Apteekkariliitto
Anna Salonen, koulutussuunnittelija, Farmasian oppimiskeskus
Nina Sevon-Vilkman, FaT
Minna Svensk, koulutussuunnittelija, Farmasian oppimiskeskus
Miia Tiihonen, yliopisto-opettaja, Itä-Suomen yliopisto
Soile Tähtinen, koulutussuunnittelija, Farmasian oppimiskeskus
Riitta Uusi-Esko, farmaseuttinen johtaja, vt. toiminnanjohtaja, Suomen Farmasialiitto