Tulevaisuuden proviisori – asiakaskokemuksen johtaminen

Tulevaisuuden proviisori – asiakaskokemuksen johtaminen

PE 17.11.2017 klo 15.15 - 17.30, luentosali 3D

Tutkimukset ovat osoittaneet, että positiivisella asiakaskokemuksella on suora yhteys myynnin kasvuun. Asiakaskokemusta voi johtaa tuntemalla palvelukokemuksen elementit ja määrittelemällä liiketoiminnan tavoitteet omalle toimialalle sopiviksi. Tässä sessiossa saat ideoita siihen, miten tuottava asiakaskokemus tehdään ja miksi arvontuottaminen asiakaskohtaamisissa on tärkeää.

Tavoitteet
• ymmärrät haasteet ja mahdollisuudet, joita kuluttajien muuttuva ostokäyttäytyminen ja monipuolistuvat ostokanavat asettavat yrityksille
• ymmärrät sosiaalisen myynnin periaatteet ja arvon tuottamisen merkityksen asiakaskohtaamisissa
• saat toimivia työkaluja muutosjohtamiseen ja valmentavaan johtamiseen

Kohderyhmä
proviisorit ja muut lääkealan esimiestehtävissä toimivat

Kouluttaja
Sani Leino, myyntivalmentaja

Puheenjohtaja
Helena Jalonen, proviisori, Ylöjärven apteekki

15.15Puheenjohtajan avaus
15.20Asiakaskokemuksen johtaminen muuttuvassa maailmassa
• miten asiakkaiden odotukset ja ostokäyttäytyminen ovat muuttuneet?
• miten yritysten tulee reagoida, jotta pystytään vastaamaan muuttuneisiin ostotottumuksiin
• myynnin ja asiakaskokemuksen johtaminen (esimiehet)
• hyvän myyntitilanteen ja asiakaskokemuksen toteuttaminen (työntekijät)
• erilaistuvat kohtaamis- ja myyntikanavat (fyysinen, digitaalinen ja hybridimyynti)
• sosiaalinen myyntityyli, arvon tuottaminen myyntityössä ja jokaisessa asiakaskohtaamisessa

Valmentava johtamistyyli muutosjohtamisessa
• valmentava johtamistyyli motivoi henkilökuntaa muutokseen
• esimiehen oma motivaatio, hyvät projektin- ja muutoksenhallinnan keinot
• käytännön työkaluja valmentavaan johtamistyyliin
- motivaatioteoriat käyttöön työelämässä
- viestinnän merkitys
- henkilökunnan vastuuttaminen ja sitouttaminen
17.20 - 17.30Keskustelu ja päätös
Suunnitteluryhmä:
Heli Haaponiemi, koulutusproviisori, Farmasian oppimiskeskus
Helena Jalonen, proviisori, Ylöjärven apteekki
Katariina Kalsta, Brand Manager, Suomen Apteekkariliitto
Henna Kyllönen, edunvalvontaproviisori, Suomen Proviisoriyhdistys ry