Kliiniset ravintovalmisteet apteekin työvälineenä

Kliiniset ravintovalmisteet apteekin työvälineenä

LA 18.11.2017 klo 14.00 - 17.00, luentosali 3B

Osaatko hyödyntää kliiniset ravitsemusvalmisteet asiakkaasi parhaaksi? Tässä sessiossa saa eväitä ravitsemushoidosta hyötyvän asiakkaan tunnistamiseen ja valmisteiden tehokkaaseen ja monipuoliseen käyttöön. Tutustut myös valikoitujen erityisryhmien ravitsemustarpeisiin. Ota kaikki irti kliinisistä ravintovalmisteista!

Tavoitteet
• tunnistat asiakkaat, jotka hyötyvät kliinisistä ravitsemusvalmisteista
• syvennät osaamistasi valmisteiden käytöstä ja käyttömahdollisuuksista
• ymmärrät erityisryhmien ravitsemushoitojen tarpeet

Kohderyhmä
apteekkien farmaseuttinen henkilöstö

Puheenjohtaja
Johanna Sarajärvi, proviisori, laillistettu ravitsemusterapeutti, Itä-Suomen Yliopiston Apteekki

14.00Puheenjohtajan avaus
14.05Ravitsemuksen tukeminen apteekissa
Ursula Schwab, professori, Lääketieteen laitos, Itä-Suomen yliopisto
Ravitsemusterapeutti, KYS, Medisiininen keskus

• vajaaravitsemus ja sen tunnistaminen apteekissa
• ravitsemusvinkit perusravitsemuksen tukemiseen
• erilaiset käyttötarpeet (pitkä- ja lyhytaikainen tarve sekä ei-lääkkeellinen käyttö)
14.40Kliinisten ravintovalmisteiden käyttövinkit
Ursula Schwab
• apteekin valikoima: jaottelu, käyttöaiheet, vasta-aiheet
• milloin itsehoito ei riitä?
• valmisteiden käsittely
• proteiini ja laktoosi – vaikuttaako valintaan?
15.15Tauko
15.45Iäkkään potilaan ravitsemuksen tukeminen
Merja Suominen, ETT, dosentti, toiminnanjohtaja, Gerontologinen ravitsemus Gery ry
• muistisairauden vaikutus ravitsemustilaan
• munuaisten toiminnan vaikutus ravitsemushoidon valintaan
• case-esimerkki
16.15Ravitsemushoito erilaisten suolistosairauksien yhteydessä
Hanna Partanen, TtM, laillistettu ravitsemusterapeutti, Nutrifilia
• erilaisten suolistosairauksien erityistarpeet
• tutkimustilanteet
• case-esimerkki
16.40Tehoa haavapotilaan toipumiseen ravintovalmisteista
Hanna Partanen
• haavapotilaan erityistarpeet
• case-esimerkki
16.55 - 17.00Keskustelu ja päätös
Suunnitteluryhmä:
Terhi Grönroos, farmaseutti, Yliopiston Apteekki
Johanna Sarajärvi, proviisori, Itä-Suomen Yliopiston Apteekki
Anna Salonen, koulutussuunnittelija, Farmasian oppimiskeskus